Wiadomości Plotki

Horoskop dla urdzonych 27 kwietnia


znak zodiakuByk Okres: 20.04 - 20.05

Rezolutny i przedsiębiorczy - pragnie zaprowadzić porządek w swych stosunkach życiowych i chce wprowadzać nowe systemy lub metody pracy. Gdy się raz zdecyduje - czy to na coś dobrego, czy złego - wówczas bardzo trudno mu to wyperswadować i nawrócić go na inną drogę. Odznacza się zazwyczaj swą wytrwałością i czeka cierpliwie na realne wypełnienie się w życiu swych projektów i planów. Posiada on również dobre zdolności wykonawcze - potrafi zwłaszcza rządzić innymi i być kierownikiem. Jest to człowiek zrównoważony o dobrym i sympatycznym usposobieniu. Umysł jego jest spokojny, nie lubujący się w zbytnich wysiłkach i dąży do tego,aby osiągnąć zadowolenie i spokój, połączony z pełnią życia. Dzięki temu, że ma silną wolę i jest zdecydowany - zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w życiu. Podstawę jego charakteru tworzy dążenie do miłości i przyjaźni. A jednak mimo to, że jest bardzo przyjacielski i koleżeński - dąży do tego, aby się wyodrębnić od innych i stać oddzielnie. Dzięki temu dążeniu - zresztą zupełnie podświadomemu - grozi mu nawet pewna jednostronność. Pomiędzy sobą, a innymi stara się podświadomie wytworzyć pewną przegrodę i wobec tego trudno jest bardzo z nim zaprzyjaźnić się całkowicie. Urodziny dzisiejsze są na ogół pomyślne, obdarzają wdziękiem, a nawet pięknością, darzą miłością i szczęściem. Kto urodził się dzisiaj, dzięki pracy wytrwałej, może osiągnąć dobrą sytuację życiową. Ma on skłonności do użycia i zbytku, a w życiu czeka go zadowolenie i powodzenie. Są to, naturalnie, tylko określenia ogólne, odnoszące się do większości osób dziś urodzonych. W wypadkach poszczególnych mogą zachodzić wielkie odchylenia, a to zależnie od horoskopu indywidualnego człowieka. Kobieta dziś urodzona jest dumna i niezależna. Żyje ona miłością -będzie dobrą matką - a czeka ją liczne potomstwo.

horoskop czytano: 80,967 razy.znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku