Wiadomości Plotki

Horoskop dla urdzonych 06 maja


znak zodiakuByk Okres: 20.04 - 20.05

Jest to człowiek subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życiowych. W czynach swych jest dość powolny i zacięty; nieraz się waha. Lubi spokój i odpoczynek po pracy. Rozwija się stopniowo w miarę swych różnorodnych przeżyć. Potrafi wybrać co dobre i przyswoić sobie na stałe. Wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i ufności, które go nie opuszczają pośród wszelkich okoliczności i przejść życiowych. Nie szczędzi wysiłków, aby osiągnąć w jakimś kierunku doskonałość i uzyskać w ten sposób wyższość nad innymi ludźmi. Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. W polemice jest zacięty i może rozwinąć wielką siłę. Potrafi być w razie potrzeby bardzo wymowny, zarówno w wypadku, gdy chodzi o jego własne interesy, jak też i o sprawy innych ludzi. Osoba jego budzi pośród otoczenia zainteresowanie, a nieraz już nawet w młodości udaje mu się osiągnąć pewne powodzenie. Może zdobyć uznanie dzięki swej twórczości artystycznej lub literackiej. Albo też osiągnąć powodzenie finansowe dzięki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach. Na polu nauki lub polityki może osiągać również rezultaty pomyślne. Przede wszystkim jednak może wyróżniać się na polu twórczości, o ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwój - wznieść się duchem ponad ograniczenia zmysłów i materii. Obdarzony intuicją i fantazją nierzadko okazuje dużą muzykalność. Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmyślania oraz zdolność do skupiania się na swej pracy i zadaniach życiowych. Sąd swój tworzy zazwyczaj powoli. Trzeba dodać, że wszelkie wady urodzin dzisiejszych łatwo mogą zostać przezwyciężone, gdyż człowiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. Toteż najczęściej w życiu osiąga dobre stanowisko - odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W końcu może być nawet wyróżniany przez innych i osiągnąć uznanie ogólne.

horoskop czytano: 80,940 razy.znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku