Wiadomości Plotki

Horoskop dla urdzonych 03 czerwca


znak zodiakuBliźnięta Okres: 21.05 - 21.06

Bystry, wielomówny, ruchliwy, lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i w ogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia kłusownicze- go. Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii - okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi życiowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej przenikliwości. Nieraz okazuje pewną dumę rodową - chociaż na ogół chętnie poświęca się dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczuciowości - może łatwo zostać wywiedziony w pole. Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewną podwójność, raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych - to znowu jest obojętny, oziębły, kapryśny. Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również niezwykłą zręczność w pracach ręcznych i zdolności artystyczne. Wady. Jest nieco mściwy, skryty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bezprzedmiotowe. Wady te przejawiają się silniej u osób urodzonych w dzień. Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są niezwykłe, i może on dzięki wykształceniu i kulturze rozwinąć się bardzo wysoko, do czego zresztą pcha go pęd wewnętrzny. Co mu grozi? Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne. Z powodu nieustalonych dostatecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej czy też spowodowanej przez wydarzenia życiowe - może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W takim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych - upływa mu zazwyczaj na zabawach i rozrywkach.

horoskop czytano: 82,298 razy.znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku znak zodiaku